პროფილის ვერიფიკაცია

იშვიათ შემთხვევაში სისტემა აფიქსირებს False Positive შედეგს, შესაძლებელია პროფილი მოხვდეს ბაზაში მაგრამ არ იყოს ბოტი. იმ შემთხვევში თუ თვლით რომ თქვენი პროფილი არასწორად მოხვდა ბაზაში – შეგიძლიათ გაიაროთ ვერიფიკაცია.
ვერიფიკაციისთვის საჭიროა ელ ფოსტის მისამართზე support@vinvinaris.com გამოაგზავნოთ:
1) ფეისბუქ პროფილის ლინკი
2) სელფი, ხელში საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობით ან პასპორტით.
ფოტოში გარკვევით უნდა ჩანდეს საბუთის მონაცემები. საბუთის მონაცემები უნდა ემთხვევოდეს პროფილის მონაცემებს.
ვერიფიკაციის პროცესი გრძელდება 2-5 სამუშაო დღის განმავლობაში.